Henrik Valentin Knutsson

Father: Johan Knutsson (1836 - )
Mother: Karin Johanna Hamberg (1848 - 1890)

Born: 1870 1) 
Residence: 1890 Kalmar, H 2) Södra qvarteret N:o 59
Residence: 1900 3) Obefintlig och noterad som ogift, vilket inte stämmer med Esters anteckning att han skulle vara gift.


Notes
Ej intresserad av boklig lärdom. Reste till USA - kom hem efter moderns död - gifte sig - reste till USA igen och avhördes inte mer.
Enligt Ester Hambergs minnesanteckningar.


Sources
 1) Arkion Folkräkning 1890
 2) Arkion Folkräkning 1890, Kalmar stad, sid.11
Fam. nr 1
Johan Knutsson, f. 1836, Sjökapt.
Henrik Valentin, f. 1870
Fam. nr 2
Selma Lovisa Andersson, f. 1862, Hushållerska
 3) Arkion Folkräkning 1900, Kalmar stad, sid.269
Namn: Henrik Valentin Knutsson
Hemförsamling: Kalmar stad
Hemort: Qvarstående obefintliga sedan åren 1891 - 1900
Födelseår: 1870
Födelseförsamling: Kalmar stad Kalmar län
Yrke: Sjöman
Civilstånd: Ogift (O)
Famstkod: Ensamstående (E)

Personer i hushållet:
Fam. nr 1
Henrik Valentin Knutsson, f. 1870, Sjöman
<< Start page
Created by MinSläkt 3.2 Beta 2, Licensed to: Daniel Berglund