Hans Kieffler

Befallningsman.

Bosatt: från 1681 till 1685 Ljungarum, F 1) 
Bosatt: 1685 Strömsberg, Ljungarum, F 2) 
Bosatt: från 1686 till 1687 Nygård, Ljungarum, F 3) Verkar ha varit i livet rätt sent 1687, om man tror på mantalslängderna i detta avseende.
Död: omkring 1687 4) Är uppenbarligen i livet 1686, men "Kieflers änka" omtalas 1687. Står å andra sidan med i mtl 1688 vilken borde ha upprättats i november 1687.


Familj med Karin

Barn:
Ingrid Kieffler (1678 - 1753)
Kristina Kieffler
N.N. Kieffler (- 1703)
Katarina Kieffler (- 1742)
Susanna Kieffler
Maria Kieffler


Noteringar
Befallningsman enligt ingressen till sockenstämmoprotokoll 1683-85 (Ljungarum KI:1 p.99, 103, 105).

På 1680-talet landbofogde hos Hans Isak Ridderhielm, enligt Almqvist (Frälsegodsen bd 4:2 p.791). Almquist uppger också att Kieffler hade gården Köpet i Byarums sn i pant från Christhoffer von Güntersberch på 1670-talet; detta ska stå mer om i Tveta hd dombok 1679.

Identiteten kommer av att
a) Mtl 1710 för Jönköpings Gevärsfaktori anger att Jonas Domnerus är "måg till änkan Karin därstädes [dvs Nygård]". Mtl 1705 Jkp län listar änkan Karin i Nygård, och mtl 1699 namnger både Karin och dottern Ingrid.
b) dottern Ingrid uppges heta Hansdotter när hon avlider, och systern Susanna (identifierad på efternamnet och fadderskapet) heter också Hansdotter.

Lånade 1686 41 daler från kyrkan (Ljungarum KI:1 p.112). Lånet återbetalades av änkan i slutet på 1690-talet (p.176).Källor
 1) Se citatet
Nämns i ingressen till sockenstämmoprotokoll 1683-85 (Ljungarum KI:1 p.99,103,105).

Enligt Almquist (Frälsegodsen bd 4:2 p.791) köpte han 1681-07-09 jordrätten till frälsehemmanet Nygård av Hans Isak Ridderhielm och fick fasta 1683-06-18.

Den Hans som nämns i mtl 1679, -81, -82 och -85 på Nygård måste vara Hans Christopherson som nämns i sockenstämmoprotokoll 1683 och -85 (då boende i Nygård, men i protokollet -86 bor han i Tokarp.) Kieffler själv skrevs förmodligen inte alltid i mantalslängderna pga sin tjänst.

 2) Mtl Jönköpings län, Mtl 1685 Ljungarums sn, p.741 (b.45)
(Ridderhielm) 6 Liungarums Setteg: Arende, Bef:z och h, 2,,,
 3) Mtl Jönköpings län, Se citaten
Mtl 1686 Ljungarums sn, fol.270 (b.33)
1 Nygårdh Befallingzm: dräng och p: [3,,1,1]
[Socknen inte daterad, men sammanfattningen f.294 är daterad 1686-03-14]

Mtl 1687 Ljungarums sn, fol.273v (b.23)
1 Nygårdh, Befallningz Man Kijfler och h, 2,,,
2 dr. 1 piga, 2,,1 "mist all sin Be.."
[Socknen inte daterad, men sammanfattningen b.34 är daterad 1687-04-05]

Mtl 1688 Ljungarums sn, p.350 (b.36)
1 Nygårdh, Bef:z och h, 2 drängar, 3,,

Mtl 1689 Ljungarums sn, fol.253v (b.17)
Ridderh:, 1, Nygårdh. Enkan och drängen 1,,1
Lars och hustrun 2,,,

 4) Kyrkliga räkenskaper, Ljungarum, Ljungarum KI:1 (Kyräk 1683-1698) p.120
(Kyräk 1687) Utlånte peng.. innestå hoos Sahl. Befalningzm: Kieflers
änckia, 41 dlr
[p.113, kyräk 1686] Hans Kieffler [skänkt] 1 sk<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Daniel Berglund